Firmowy sklep producenta profili elewacyjnych
Jesteś tutaj › HomeARTYKUŁY DO MONTAŻUFarby › Grunt do sztukaterii Capacryl Haftprimer 750ml

Grunt do sztukaterii Capacryl Haftprimer 750ml

W magazynie: Dostępne (50 szt.)

Poprawiający przyczepność środek gruntujący do stosowania na starych powłokach malarskich i lakierniczych, drewnie, ocynku, twardym PCW, aluminium, miedzi oraz na wielu innych krytycznych podłożach. Stosowany pod kolejne powłoki z lakierów akrylowych lub alkidowych (na ocynku nie stosować lakierów alkidowych).
Zużycie: Ok. 100 –130 ml/m2

WŁAŚCIWOŚCI:

  • wodorozcieńczalny;
  • stopień połysku: matowy;
  • ekologiczny, o słabym neutralnym zapachu;
  • doskonale poprawiający przyczepność;
  • szybkoschnący;
  • dyfuzyjny;
  • podatny na szlifowanie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność.

Capacryl Haftprimer można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Capacryl Haftprimer jest dostarczany w stanie gotowym do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać w razie konieczności rozcieńczyć maks. 5 % wody.

Temperatura obróbki: +8°C min. temperatura dla podłoża, otoczenia i materiału.

WSKAZÓWKI:

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zanieczyszczone oczy lub skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Składować w pomieszczeniach chłodnych, lecz w temperaturach dodatnich.

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak farby zaschnięte lub odpady domowe.

Skład produktu: żywica poliakrylowa, ditlenek tytanu (biel tytanowa), kolorowe pigmenty, krzemiany, węglan wapnia, woda, glikole, alkohol estrowy, benzyna lakowa, dodatki, konserwanty.

  • Brak komentarzy
Podobne w tej kategorii